ReadyPlanet.com
dot
dot
สะบาย กินคนเดียว
dot
dot
เรื่องราว ในเว็บไซต์
dot
bulletเปิดอ่าน (เรื่องวันนี้)
bulletรูปสวย ภาพงาม (ฮูปงามๆ)
bulletเมนูอาหาร (แป๋งกับข้าว)
bulletเหตุการณ์ (อะหยังอ่ะ)
bulletเครื่องใช้ไม้สอย (ซะป๊ะคัว)
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletเว็บสำเร็จรูป
bulletจดโดเมนเนม
bulletลงประกาศฟรี
dot
Newsletter

dot


ไปเที่ยวเกาะ
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


คติธรรมนำชีวิต

 

 คติธรรมนำชีวิต

ธรรมะวันนี้ ขอเสนอคำว่า “ สุขา สทฺธา ปติฎฺฐิตา”  ศรัทธาตั้งมั่นแล้ว นำสุขมาให้
ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อ สิ่งที่ควรเชื่อ 4 ประการ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความสุข คือ1.ความเชื่อในกรรม 2.ความเชื่อผลแห่งกรรม 3.ความเชื่อว่าทุกคนมีการกระทำเป็นของตนเอง 4.เชื่อในความรู้ของพระพุทธเจ้า ด้วยศรัทธาที่มั่นคง  โดยมีหลักความเชื่อที่ถูกต้องเป็นหลักยึด ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ระมัดระวังไม่บุ่มบ่ามย่ามใจ ไม่เชื่อโดยงมงายไร้เหตุผล เชื่อด้วยปัญญา ที่มีความรู้เป็นตัวกำกับ กรรมหรือ การกระทำทั้ง กาย วาจา ใจ มีทั้งดีและชั่ว จงเลือกหนทางปฏิบัติแต่ในกรรมที่ดี เพราะเมื่อทำดีย่อมได้รับผลดี หรือหากทำชั่วก็ย่อมจะได้รับผลชั่วนั้นตอบแทน คือจะได้รับผลกรรมนั้นเป็นของตนเองแน่นอน ทำดีมีผลเป็นความสุข ทำชั่วก่อให้เกิดทุกข์ นำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและผู้อื่นไม่ช้าก็เร็วทั้งในชาตินี้และชาติหน้าไม่มีผู้ใดสามารถทำกรรมแทนกันได้ ทุกคนล้วนได้รับผลที่ตนได้กระทำขึ้นทุกอย่าง ไม่มีงดเว้น การเชื่อในพระพุทธองค์ ก็คือการเชื่อในเหตุผลนั่นเอง ให้รู้จักสังเกต อย่าเชื่อโดยไร้เหตุผล หรือเชื่ออย่างงมงายโดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ เหล่านี้คือหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ และนำมาสั่งสอนให้เราได้รู้ตาม หากทุกคนได้ฝึกฝนด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ ก็จะสามารถเข้าถึงสุขที่เป็นภูมิธรรมสูงสุดและหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ดังคำที่ว่า “ สุขา สทฺธา ปติฎฺฐิตา”  ศรัทธาตั้งมั่นแล้ว นำสุขมาให้
                                                                พระศตวรรษ  16 กันยายน 2555

 
คติธรรมนำชีวิต
       จากการท่องไปในโลกไซเบอร์ พบว่าเพื่อนสมาชิก หลายท่านมักจะโพสคติเตือนใจส่งให้กันเพิ่มขึ้น ในหลายๆโพสจะนำคติธรรม แง่คิด คำคม พุทธภาษิต ประกอบภาพ ที่ส่วนใหญ่จะนำมาจากที่ต่าง ๆ ส่งให้กันและกัน   Noohom.com จึงขอนำเอาพุทธภาษิตมาเรียบเรียงอธิบายความสั้น ๆ ส่งมอบให้เพื่อนๆบ้างพร้อมกับนำมารวบรวมไว้ที่นี่ ในหัวข้อ คติธรรมนำชีวิต เช่น
วันนี้..วันพระ..15 กันยายน 2555 .ทำบุญเพื่อมงคลของชีวิต..นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ...ความรักอื่นจะเสมอด้วย รักตัวเองไม่มี...รักตัวเองบ้างดูแลตัวเองบ้างอย่าหลงไปทางอื่นไม่มีใครจะมารักเราเท่ากับตัวของเราเองนะ...มันเรื่องจริงไม่ใช่อิงนิยาย คนเรามั่วแต่คิดถึงคนอื่นไม่ยอมคิดถึงตนเองหลงไหลตกอยู่ใน รูป รส กลื่น เสียง ปลงซะบ้างนะจะได้สะบาย...คำสอนจากท่านศาสตรา กิตติ สาโร ภิกขุ
 
 
 
“เมื่อศึกษาหลักธรรมสำคัญในพระไตรปิฎก พบว่า มีจุดหมายเพื่อให้ผู้นำไปปฏิบัติได้บรรลุถึง "นิพพาน" อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งปวง
         หลักธรรมต่างๆ มีความประสานเชื่อมโยงสัมพันธ์สอดคล้องซึ่งกันและกัน เมื่อนำมารวมกันทั้งหมด สรุปได้ว่า เป็นหลักของ "ความไม่ประมาท"ซึ่งมีถึง  
84,000 พระธรรมขันธ์ หรือ ข้อ Ž"แบ่งเป็นพระวินัย 21,000 ข้อ พระสูตร 21,000 ข้อ พระอภิธรรม 42,000 ข้อ และเมื่อสรุปทั้งหมดออกมาจะเหลือเพียง  3 ประเด็น เรียกว่า ไตรสิกขา คือ “ทำดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส “หรือ ศีล สมาธิ  ปัญญา นั่นเอง การสอนให้รู้  3 ด้านนี้ แบ่งย่อยออกเป็น 8 ข้อ เรียกว่า มรรคมีองค์ 8  ประกอบด้วย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ “  “พระไตรปิฏกไม่ใช่เรื่องยากสำหรับการศึกษา แต่การนำมาปฏิบัตินั้นต่างหากที่เป็นเรื่องยากสำหรับใครบางคน”
พระศาสตรา กิตติ สาโร
8 ก.ย. 55
พุทธภาษิต สำหรับวันนี้ 9 กันยายน 2555   เมื่อจะโพสอะไร ให้ใครๆเขา ได้โปรดพิจารณาเนื้อหาสาระที่ส่งไปด้วยเพราะบางเรื่องบางคำที่เขาหรือท่านได้รับอาจจะก่อให้เกิดความไม่พอใจต่อกันและกัน อันนำมาซึ่งความเดือดร้อนให้กับผู้โพสหรือผู้ได้รับข้อความเหล่านั้นแม้จะโดยความตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ตาม ดังพุทธศาสนสุภาษิต ที่ ว่า “ตเมว วาจํ ภาเสยฺย ยายตฺตานํ น ตาปเย” (ควรกล่าวแต่วาจาที่ไม่ยังตนให้เดือดร้อน)
                                                                      ศาสตรา กิตติ สาโร ภิกขุ
“ซักผ้ากองโตๆ..ผ้าเปื้อนตรงไหน ก็ขยี้ตรงนั้นเป็นพิเศษให้สะอาด..อย่าไปเสียเวลากับส่วนอื่นของผ้าที่ไม่เปื้อน...เช่นเดียวกับปัญหาชีวิต..มีปัญหาตรงไหน ก็รีบแก้ไขให้ตรงจุด จะได้ไม่เสียเวลา อย่าทิ้งปัญหารวมไว้จนหมักหมม..จะทำให้แก้ไม่ตกในภายหลัง ..เพราะปัญหาของชีวิต..ไม่มีไฮเตอร์..ไว้ป้ายลบรอยเปื้อนเหมือนเสื้อผ้า...ปัญหามีไว้ให้..แก้ไข...ไม่ใช่มีแล้วเก็บเอาไว้..เป็นทุกข์...”
                                                     บทเทศนา..พระศาสตรา กิตติ สาโร     
นี่เป็นการเริ่มต้นนำเอาหลักธรรมคำสอน มาลงไว้ในเวป Noohom.com เพื่อเป็นศิริมงคลทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นตามสมควร....ตามเข้ามาอ่านกันนะ...เพราะ...คำสอนที่ดีย่อมมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆ   ท้ายนี้ได้แนบเวปไซด์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมะที่น่าสนใจน่าติดตามศึกษาค้นคว้า  19  แห่งมาเพื่อให้ท่านได้ติดตามหาความรู้เพิ่มเติมได้  จากเวปไซด์ ดังกล่าว
1.พระไตรปิฏก http://www.84000.org/ เว็บพระไตรปิฎก ที่มีครบทุกเล่ม ตลอดจนชาดก พระพุทธประวัติ ฯลฯ อีกมากมาย

2. http://www.tamdee.net รวมสื่อสร้างสรรค์ด้านธรรมะ  โดยท่านพระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)
 
3.มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาhttp://www.dhammahome.com เว็บเผยแพร่พระพุทธศาสนา เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อ สำหรับการศึกษาและเผยแพร่พระธรรมตามแนวพระตรีปิฎก ให้กับบุคคลผู้สนใจทั่วไป
 
4.วิปัสสนาไทยดอทคอม http://www.vipassanathai.com/ เว็บไซต์ของฝ่ายวิปัสสนาธุระ ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ธรรมะสดใสกับเว็บวิปัสสนาไทยดอทคอม
 
5.ลานธรรม http://www.larndham.net กัลยามิตรทางธรรมผ่านเว็บบอร์ดที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ และมิตรภาพของนักปฏิบัติธรรม
 
6.แสงธรรมส่องชีวิต http://www.sangdhamsongchevit.com โดยพระอาจารย์สมชาติธรรมะโชโต ดาวโหลดธรรมบรรยายของพระอาจารย์สมชาติได้ที่เว็บไซต์ ภาพสถานที่ปฏิบัติธรรมในป่าที่สงบร่มเย็น
7.ธรรมจักรhttp://www.dhammajak.net/ เว็บที่รวบรวมข้อมูลทางพระพุทธศาสนาไว้จำนวนมาก
 
8.ธรรมดา.net   http://www.dhammada.net ธรรมะบรรยายจากหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่แบ่งเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ เพื่อง่ายต่อการศึกษา พร้อม ซีดีทุกแผ่นของหลวงพ่อ
 
9.ผลงานดังตฤณhttp://www.dungtrin.com อักษรที่อาสาเป็นบันไดเลื่อน พาคุณเคลื่อนจากผืนหญ้าแห่งมายา สู่ฝั่งฟ้าสัมมาทิฐิและสติที่สมบูรณ์ ฟังเสียงอ่านหนังสือธรรมะออนไลน์ อ่านนิตยสารธรรมะออนไลน์ รายสัปดาห์
 
10.ธรรมะไทยhttp://www.dhammathai.org/ มีครบทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
 
11.ประตูสู่ธรรม http://www.dharma-gateway.com/ แหล่งข้อมูลและความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา แบ่งเป็นหมวดหลัก ๆ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา และปกิณกะ
 
12.หลวงตามหาบัว http://www.luangta.com/ ฟังเทศน์จากหลวงตาสด ๆ ทุกวัน พร้อมฟังย้อนหลังได้ รวมถึงฟังธรรมะออนไลน์ของครูบาอาจารย์จากพระป่าสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เช่น หลวงปู่หลุย จันทสาโร, หลวงปู่ขาวอนาลโย, หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม, หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงพ่อลี ธัมมธโร, หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท, หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ, หลวงพ่อชา สุภัทโท เป็นต้น
 
13.เว็บไซต์วัดป่า  http://www.watpa.com เว็บเพื่อข่าวสารงานบุญพระป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น วันต่อวัน

14.เว็บหลวงปู่มั่น
   http://www.luangpumun.org ประวัติหลวงปู่มั่น ภาพเก่าๆของพ่อแม่ครูบาอาจารย์

15.หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรีhttp://www.jarun.org เว็บแนะนำสถานปฏิบัติธรรมของวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี หนังสือธรรมต่างๆ รวมถึงธรรมบรรยาย ที่แสดงโดยพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)
 
16.หลวงพ่ออุทัย สิริธโร http://www.lp-uthaiphuwua.com เว็บ official site ของหลวงพ่ออุทัย สิริธโร
 
17.ชมรมกัลยาณธรรม http://www.kanlayanatam.com  แจกสื่อธรรมะและกิจกรรมทางธรรมต่าง ๆ  

18.Freerice.com http://www.freerice.com เว็บไซต์ที่ทำบุญด้วยวิธีการตอบคำถาม ฝึกการใช้ภาษา ตอบถูกจะบริจาคข้าวสารให้กับ UN  world  food program.  ครั้งละ 20 เม็ด ต่อคำถาม  ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
19.ค่ายวัยใส.คอม http://www.kaiwaisai.com เว็บธรรมะสำหรับวัยใส มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม พร้อมข้อมูลสาระด้านธรรมะที่มีประโยชน์ให้อ่าน

ขอเชิญท่องสู่โลกกว้างทางธรรมเพื่อนำไปปฏฺบัติ...ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านที่เข้ามาเยือน..Noohom.com
                                

คนเราส่วนใหญ่ จะตกอยู่ในกิเลส ตัณหา หลงตนเองอยู่ใน ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีความจีรังยั่งยืนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ มีสรรเสริญนินทา มีสุขและทุกข์ ล้วนแล้วแต่ทนอยู่ได้ยากเพราะไม่ใช่ตัวตน เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา การหลงลืมตนมักจะทำให้เราทำกรรมชั่วได้โดยง่าย ดังนั้นจงหมั่นพิจารณาตนเองเพื่อจะได้ไม่ลืมตน ดังภาษิตที่ว่า “อตฺตานํ นาติวตฺเตยฺย : บุคคลไม่ควรลืมตน” ฉะนั้น
                                                                                                            พระศตวรรษเรื่องวันนี้

ปลายเดือนมิถุนายน 57
รายการอาหาร10ถึง20 มิ.ย.57
ดอกเกล็ดกะโห้
สาวเชียงใหม่
ยี่เข่ง หรือ คำฮ่อ
ปีบยูนาน ปีบไห หนาน
หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม
กินแก้เครียด
ระฆังทอง
มาเนะคะเนะโกะ
กรดไหลย้อน
แก่อย่างมีคุณค่า
มดแดง
ดอกพฤษภา
เห็ดถอบ 57
21 - 25 เดือน พ.ค.57
11ถึง20พฤษภาคม57
ปลารากกล้วย
เห็ดถอบ 57
ข้าวมันไก่รีเจ้นท์3
10 วัน เดือนพฤษภาคม57
ปลายเดือน เมษายน 57
ต้นแคนา
แก๋งบะหนุน ปี 57
แก๋งฮังเล ปี 57
เล่าเรื่อง 1 ถึง 20 เดือน เมษา 57
น้ำพริก
Podgy Pod
เล่าเรื่องซะป๊ะ
ปลาดอลลี่
แอ่ว ลี่เจียง
เล่าเรื่อง กันยา 56
เมืองไทยเรานี้แสนดีหนักหนา ในน้ำมีนา มีปลาในบ้าน
เทศกาล มังสวิรัติ 56 ตอนที่ 1 เรื่องถั่วๆ
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าทะลเ
ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่
ข้าวธัญพืชอบหมู
มะเขือเผา
ข้าวมันไก่ โกอ๊อด
สตู โกหลิ่ม
แนะนำอาหารการกิน สิงหาคม 2556
ภูเก็ต
เหยียบป่าตอง
ภูเก็ต เช้า17ธค
ปาล์มไมร่า ป่าตอง รีสอร์ท
สิบวัน ที่ผ่านมา ของ มกราคม 2556
เรื่องที่โพสปี 55
วันพ่อ
หายไปซะนาน
คนเมืองBreakfast
สลัดผัก
Noohom.com ย้ายสำนักงาน
รวมเรื่องเล่า
ก๋วยเตี๋ยว
เรื่อง หมา..หมา
ของฝากจากกาตา
ครอบครัว article
ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น article
รวมกันเราอยู่ แยกหมู่เราตาย
รวมอาหาร มิย55
ตุลาคม 2556
วันเกิดของอินดี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ จัดอบรมภาษา.อ
งานแต่งงาน ตุ้&แป้ง
สหกรณ์ฯจัดอบรมภาษา.อ
ดูงานสหกรณ์ ตอนกลับบ้าน
ดูงานสหกรณ์ ตอนที่ 4
ดูงานสหกรณ์ ตอนที่ 3
ดูงานสหกรณ์ ตอนที่2
ดูงานสหกรณ์ฯ ตอนที่ 1
สิงคโปร์ ตอน Merlion
กินอะไรกันดี
อากาศร้อน
พ่อครัวนอก
มีอะไรในอาหาร
คณะผู้ตรวจสหกรณ์ฯดูงาน 3
คณะผู้ตรวจสหกรณ์ฯดูงาน 2
คณะผู้ตรวจสหกรณ์ฯดูงาน 1
วันเกิด
นักศึกษาวิชาทหาร
งง
มาฆบูชา
อากาศเสีย
อดทน
พูดไม่ออก
กล้วย ไม่ กล้วย
ผักปวยเล้ง
คนพึ่งตน
ถั่วลันเตา
วิกฤติหมอกควัน
อนุกรรมการ
ธรรมชาติ
พะแนง
มักกะโรนี
ต้มข้าว
ข้าวราดแกง
ตีนไก่
กระดูกหมู
แกงเขียวหวาน
ไก่
ปลาหมึกกล้วย
ดาบเศรษฐี
ขนมปัง ไข่ดาว ใส้กรอก หมูแฮม ข้าวผัดกระเทียม
งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
ผัดไทย ตอนที่ 2
แคบหมู ใส้อั่ว จิ้นปิ้ง
เพื่อนต่างวัยUpod
30-31 ม.ค.55 สิ้นเดือน
เด็กหญิงก๋วยเตี๋ยว
ฟัน
ซุกินี Zucchini
2012 ปีหายนะโลก
ข้าวต้มปลากะพง
อะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไป
วันตรุษจีน
วัดศรีนวรัฐ เก้าวัด ก้าววัด วัดที่ 9
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
วัดลอยเคราะห์ เก้าวัด ก้าววัด วัดที่ 7
วัดหมื่นล้าน เก้าวัด ก้าววัด วัดที่ 6
วัดชัยพระเกียรติ
วันครู
วัดดวงดี เก้าวัด ก้าววัด ตอนที่ 4
วัดดับภัย เก้าวัด ก้าววัด
วัดเชียงมั่น ตอน เก้าวัด ก้าววัด
เก้าวัด ก้าววัด
ข้าวมันไก่
ก๋วยตี๋ยว
ข้าวผัดกระเทียม
พาสต้าเรา(ลาว)
ทับทิม
ผักขี้เสียด
น้ำพริกหนุ่ม
กลับสู่ระบบ
ถึงซีดนีย์...แล้ว
ปีใหม่แล้วโว้ย....
ปีใหม่ 2555
ปีใหม่ที่ต้องก้าวไปข้างหน้า
คิด ไม่ KISS
อากาศเปี่ยนไป
หมูที่ไม่หมู
ผักขี้หูด
ไข่
ราหูอมจันทร์
กลับถึงบ้าน
ผักคะน้า 10 บาท
ผักกาด 5 บาท
ออรินจิ
WELCOME HOME
น้ำเน่า ซอย 4
ควายหนีน้ำ
แจกรองเท้าเด็ก
สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด
เล่นของสูง
ผัดไทย
อยู่เงียบๆ
วันวุ่นวาย
ขาหมู
ซาโยเต้
ชิล ๆ เบ ๆ
Sydney ซีดนีย์ 14 วันกลับ
15 วันพบกันที่เมืองไทย
เข้าวัด
Celery ลดความดัน
ไข่กุ้ง หาไม่ยาก
หางหงส์
กระดูก กระดูก
นางพะโล้ กับ นายฮังเล
มือบอน อย่า ปากบอน
น้ำท่วมกรุงเทพ
ข้าวนึ่ง จิ้นปิ้ง พริกหนุ่ม ไข่ต้ม แก๋งตูน
คำคม.คำคิด..บนเฟสบุ๊ค article
ข้าวต้มหมู
อาหารอร่อย 9 พย 54
ถั่วๆมั่วๆนิ่มๆ
อาถรรพ์ วันศุกร์เลข 11/11/11
ไก่จ๋า
ของกิ๋นบ้านเฮา
ข่าวดีจากซีดนี่
ผีบ้า อีหน้าปลวก
ทำอาหาร 1พย 54
คิดแบบหมูๆ
สมาชิกใหม่ครอบครัวNoohom.com
กับข้าว 31 ตค 54
อาหารวันที่30/10/54
แหล่ง เที่ยว หากิน article
หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม
แสงนำทาง
โยเกิร์ต
เอดส์ ภัยอันตราย
น้ำพริก
โรคมาเล็งเต้านม
กินกันวันนี้29ตค54
สาระไปวันๆ
แวะ พัก หยุด ดื่ม กิน
ควายตัวเมีย
บริการฝากขายบ้านและที่ดิน articlewww.Noohom.com สื่อ สร้างสรรค์ พัฒนา แสวงหา สิ่งที่ต้องการ
ดีใจที่ได้พบคุณ ...ขอบคุณที่เข้ามาเยือน ขอบใจที่แอด..เป็นเพื่อน จะไม่ลืมเลือนตรึงไว้ในใจ ก่อนออกอย่าลืม กด..Like และเม้นท์ให้..คอยเตือน ว่าคุณเป็นหนึ่งในเพื่อน ที่โชคดี...มีสุขตลอดกาล...ด้วยความปรารถนาดีจาก ...NooHom.com